Preces māksliniekiem, rokdarbiem un hobijiem
0
Hobbyset.lv
Enkaustikas elektriskais "gleznošanas gludeklis" (230 V/ 180 W)
Prece var atšķirties no attēlā parādītās. Attēlā var būt parādītas detaļas, kuras neietilpst piegādes komplektā.

Enkaustikas elektriskais "gleznošanas gludeklis" (230 V/ 180 W)

32.90 €
Produkta kods: 81618
81618 CREARTEC enkaustikas elektriskais "gleznošanas gludeklis" (230 V / 180 W)

Enkaustikas gludeklis, kurš ir piemērots īpaši šim mērķim, paredzēts izmantošanai gleznošanai vai zīmēšanai ar izkausētām vaska-krāsām. Karsēšanas temperatūra ir regulējama (regulēšanai izmantojama termostata regulēšanas slēdzis) līdz maksimālajai temperatūrai, tas ir līdz 150oC. Šī ierīce ir piemērotam bērniem no 8 gadu vecuma un vairāk, cilvēkiem kueriem diagnosticēti psihiskie, kustību un garīgajiem traucējumiem, lai iegūtu pieredzi un zināšanas, ja tie ir informēti par drošību darbam enkaustikas tehnikā un apzinās apdraudējumu.
Enkaustikas gludeklis ir viegls un ergonomisks, kas ir ļoti svarīgi gleznojot ar izkausētu vasku. Gludekļa metāla virsma ātri uzkarst, tādēļ var izmantot arī citas krāsas un pielietot dažādās temperatūras tehnikas, kurās nepieciešams siltuma avots, kausējot un sacietējot, veidojot plastmasas objektus utt.

Tehniskais raksturojums: elektrības padeve 230 V – 240 W temperatura no 0 – 150o C, garš elektrības vads - 2 m.

SVARĪGI
Izmantojot šom iekārtu, ievērojiet drošības noteikumus, lai izvairītos no traumām. Pirms izmantošānas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un drošības noteikumus. Uzglabājiet instrukciju viegli pieejamā vietā, lai tā būtu pieejama nepieciešamības gadījumā. Ja nododad lietošanai šo ierīci citai personai, nododiet arī lietošanas instrukciju un drošības informāciju šai personai. Mēs neuzņemamies atbildību par radītajiem zaudējumiem vai nelaimes gadījumiem, kas radušies neievērojot indtrukciju un drošības noteikumus.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJA.

UZMANĪBU

Izlasiet rūpīgi visu drošības informāciju.
Pieļaujot jebkuras kļūdas var izraisīt elektrošoku, ugunsnelaimi vai nopietnus ievainojumus. Saglabājot drošības instrukciju visā ierīces lietošanas laikā, drošā vietā, lai varat to lietot nākotnē. Šī ierīce ir piemērotam bērniem no 8 gadu vecuma un vairāk, cilvēkiem kueriem diagnosticēti psihiskie, kustību un garīgajiem traucējumiem, lai iegūtu pieredzi un zināšanas, ja tie ir informēti par drošību darbam enkaustikas tehnikā un apzinās apdraudējumu. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci. Gleznošanas gludeklis un tā vads ir jāuzglabā drošā vietā, kura nav pieejama bērniem jaunākiem par 8 gadiem, kad ierīce tiek uzkarsēta un atdzesēta. Šī ierīce nav paredzēta industriālai lietošanai. Garantija pārstāj darboties, ja izmantojat šo ierīci komerciāliem, industriāliem utt. mērķiem.

1. Papildus drošības instrukcija:
Enkaustikas gludekļa virsma sasniedz tenperatūru līdz 150oC.
• UZMANĪBU – apdedzināšanās iespējamība Nepieskarieties uzkarsētai metāla plāksnei ekspluatācijas laikā
• Virsmai uz kuras tiek veidota glezna ir jābūt izturīgai
• Turiet uzkarsēto ierīci aiz roktura
• Vienmēr ļaujiet iekārtai atdzist pilnībā pirms novietojiet to uzglabāšanas vietā
• Pirms novietot ierīci uzglabāšanai notīriet tās virsmu kā parādīts zīmējumā nr. 2
• Ja vēlaties mainīt roktura novietošanas pozīciju, pirms tam, ļaujiet iekārtai atdzist
• Nekad neturiet uzkarsēto plāksni vienā vietā ilgāku laika periodu
• Izmantojiet tikai to vaska-krāsu, kuru piedāvā speciālie tirgotāji
• Nelietojiet ierīci, ja tā ir nokritusi vai ir radušies citi bojājumi
• Neizmantojiet šo ierīci strādājot ar kaitīgiem vai toksiskiem materiāliem, kuri iztvaiko
• Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā darbojas.2. Ierīces sastāvdaļas.
1. karsēšānas plāksne
2. temperatūras regulēšanas slēdzis
3. rokturis
4. drošības slēdzis
5. roktura bloķēšanas slēdzis.

3. Pielietojums.
Enkaustikas tehnikas gludekli ir paredzēts, lai izkausēt vaska-krāsu vai lai veiktu īpašu modelēšanas tehniku izmantojot veidošanas materiālus. Ierīce ir izmantojama tikai paredzētajam mērķim. Lietošana citiem mērķiem, tiek uzskatīta par ļaunprātīgu izmantošanu un lietotājs, nevis ražotājs, būs vainīgs gūstot jebkādas traumas vai zaudējumus.

4. Tehniskie dati.
• Tīkla pieslēgums: 230 V, aptuveni 50 Hz
• Jauda: maksimums 240 W
• Uzkaršanas laiks: aptuveni 5 minūtes
• Darbības temperatūra: līdz 150C
• Svars: 0.25 kg
• Drošības klase: I

5. Pirms lietošanas uzsākšanas.
Pielāgojiet darbam rokturi ka parādīts att. 1. Vai 2., atkarībā no paredzētā izmantojuma. Ja rokturi ir jāuzstāda saskaņā ar att. 1. jāizvelk drošības slēdzi (1.) un janostiprina roktura bloķēšanas slēdzi (att. 4.). Ja plānojat izmantot ierīci kā parādīts ett. 2., jānostiptina visi slēdži, lai nepieļautu roktura pāfrvietošanos. Ja metala tiek izmantota kā gleznošanas virsmu, ierīci ir jānofiksē uz drošas virsmas, stabilā pozīcijā. Pirms ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā, vienmēr pārliecinieties, ka esat novietojis šo ierīci ka parādīts att. 1. Un 2..

6. Darba uzsākšana.
Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā un noregulējiet nepieciešamo temperatūru. Enkaustikas gludeklis ir gatavas lietošanai karsējoties aptuveni 5 minūtes. Vienmēr, kad pārtrauciet veikt darbības ar šo ierīci, pārliecinieties, ka ta ir novietota drošā vietā.

7. Strāvas kabeļa nomaiņa
Ja strāvas vads ir bojāts, to ir jānomaina. Strāvas vada nomaiņai izmantojiet tikai sertificētu speciālistu palīdzību, lai izvairītos no traumām.
Ar šo preci bieži pērk:
2.99 €
Ielikt grozā
Sīkāk
3.49 €
Ielikt grozā
Sīkāk
3.49 €
Ielikt grozā
Sīkāk
Aizvērt