Preces māksliniekiem, rokdarbiem un hobijiem
0
Hobbyset.lv
Reģistrēties kā Vairumtirdzniecības pircējs
Piekļuves iegūšana ļaus Jums aplūkot vairumtirdzniecības cenas, ievietot pasūtījumus, izmantot citas pasūtītāja funkcijas.
Lai iegūtu piekļuvi, Jums nepieciešams reģistrēts uzņēmējdarbības veids.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūsu reģistrācijas pieteikums būs aktivizēts tikai pēc mūsu firmas pārstāvja apstiprinājuma. Vairumtirdzniecības pircēja statusa apstiprinājumu Jūs saņemsiet pa norādīto e-pastu 24-48 stundu laikā pēc jūsu informācijas saņemšanas. Apliecinošu dokumentu klātbūtne, neapšaubāmi, paātrinas procesu (veikala fotogrāfija, piemēram). Minimālā vairumtirdzniecības pasūtījuma vērtība ir € 100 (bez PVN).

Lūgums neizmantot šo formu, ja Jums nav reģistrēts uzņēmējdarbības veids un Jūs nenodarbojaties ar aktīvu radošo un hobija preču pārdošanu! Savu preču iegādi Jūs varat realizēt rakstot mums uz [email protected]. Mēs paturam tiesības apstiprināt vai noraidīt pieteikumus bez paskaidrojuma. Piekļuves iegūšana tiek realizēta saskaņā ar mūsu mājas lapas izmantošanas politiku.

Personīgā informācija
E-pasts:
Parole:
Atkārtot paroli:
Vārds:
Uzvārds:
Mobilais telefons:
Mājas lapa:
Vai jums ir fiziskais mazumtirdzniecības veikals?
Vai jūs pārdodat preces caur internetu?
Par kompāniju
Nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
PVN maksātāja Nr.:
Banka:
Bankas konta numurs:
Aprakstiet jūsu biznesa pamatveidu?
Piegādes adreses
Valsts:
Pilsēta:
Adrese:
Pasta indekss:
Juridiskā adrese (Pavadzīmēm) Kopēt piegādes adresi
Valsts:
Pilsēta:
Adrese:
Pasta indekss:
Lūdzu, uzrakstiet savus komentārus
Aizvērt